Dụng cụ – Linh kiện

Đăng tải lần lượt loạt bài giới thiệu – hướng dẫn thao tác – nhận biết một số dụng cụ và linh kiện cơ bản, dành cho các bạn mới bắt đầu học làm mạch.

Chúng tôi thực hiện những tutorials này không nhằm vào mục đích nào mang tính thương mại, mà chỉ mong nó có thể giúp đỡ bạn, những người mới bắt đầu. Chúng tôi không phải là những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi đã từng là người mới học và hiểu được bạn gặp phải những khó khăn gì. Hãy kiên nhẫn từ những bước đi đầu tiên.

Chúng tôi không đề tên tác giả. Ai làm ra nó không quan trọng. Quan trọng chính là người đang sử dụng nó và cách mà nó được dùng. Bạn có thể chỉnh sửa, thêm bớt, làm cho nó hoàn thiện hơn, rồi gửi nó đến những người đang cần.

Pay it forward …

Phần 0: Đôi điều về chợ Nhật Tảo

Phần 1: Biến áp: cách lựa chọn, nối dây sơ cấp và thứ cấp, cách điện, bảo vệ. Giới thiệu 2 loại connector thông dụng là Jack DCDomino.

Phần 2: Điện trở – Nhận dạng, cách đọc trị số, giá cả, …

Phần 3: Biến trở – Các loại biến trở thông dụng

<còn nữa …>

Comments are closed