Thông báo dời thời hạn nộp clip intro

Tính đến thời điểm này, số lượng đội đã nộp clip intro quá ít (17 đội), có một số đội nhận được đoạn phim quay quá trễ. Để tạo điều kiện cho các bạn có nhiều thời gian đầu tư cho clip của mình, Ban tổ chức quyết định tăng thời gian nộp clip intro thêm 24 tiếng.

Cụ thể, hạn chót nộp clip sẽ là 23h00 ngày 03/07/2015, thời gian câu like sẽ bắt đầu từ 00h00 ngày 04/07 và vẫn kết thúc lúc 23h59 ngày 06/07 như dự kiến, các bạn có 72 tiếng để quảng bá cho clip của nhóm mình  😎 

Các đội đã nộp clip vẫn có thể nộp lại clip khác “hoành tráng” hơn. BTC sẽ chọn đăng clip cuối cùng mà các bạn gửi đến.

Email: raiseyourarm@gmail.com