Thể lệ chung

VÒNG KHỞI ĐỘNG

Trong vòng thi Khởi Động, các nhóm sẽ tự phát triển 1 sản phẩm hoàn chỉnh (gồm cả phần cứng và phần mềm), ý tưởng tuỳ ý sáng tạo, nhưng cần có một số linh kiện theo yêu cầu của Ban tổ chức. Các linh kiện bắt buộc này đều là những linh kiện cần dùng trên mô hình robot của vòng thi tiếp theo.

45 đội đăng ký sớm nhất sẽ được hỗ trợ 01 KIT Vi điều khiển TIVA ARM Cortex-M4 (TM4C123G). Tất cả các đội sẽ được tham dự các buổi training về lập trình và thiết kế mạch điện tử để có thể hoàn thành đề thi. Buổi chấm thi Vòng Khởi Động được tổ chức ngày 15/10/2017, với thành phần Ban Giám Khảo là các Thầy Cô Giảng Viên và các Kỹ Sư từ các Doanh Nghiệp.

Vòng thi này nhằm lựa chọn 16 đội có khả năng kỹ thuật và tư duy tốt nhất để tham gia Vòng Thi Đấu robot.

Đề thi chi tiết vòng thi Khởi động: raiseyourarm.com/de-thi-vong-khoi-dong/

VÒNG THI ĐẤU ROBOT

  • 16 ĐỘI chiến thắng ở vòng Khởi động sẽ được nhận ROBOT-KIT (mô hình Drone hoàn chỉnh, máy tính nhúng, camera, các cảm biến,…) để tiếp tục tham gia thi đấu.
  • Các đội sẽ được tham gia các khoá hướng dẫn Lập trình điều khiển bay, thuật toán xử lý ảnh.
  • Vòng thi đấu Robot được chia thành các Vòng Bảng và Vòng Chung Kết. 8 ĐỘI xuất sắc nhất sẽ được tham dự vòng Chung Kết tổ chức vào ngày 24/12/2017.

Thể lệ chi tiết từng vòng thi sẽ được đăng tải trên website.