Lịch training Vòng Khởi Động

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các đội dự thi, Ban tổ chức RYA17 tổ chức 03 buổi training như sau:

Buổi 1

tối 28/09/2017, từ 18h00 – 20h30, tại GDB2A (Giảng đường B2A).

Buổi 2

Buổi 2: chiều 30/09/2017, từ 14h00 – 17h30, tại GDB2B (Giảng đường B2B).

Buổi 3

sáng Chủ Nhật 01/10/2017, từ 08h00 – 11h30, tại GDB2A (Giảng đường B2A).