Bài 1

Giới thiệu một số linh kiện điện tử và dụng cụ cơ bản

Bài viết này nhằm mục đích giúp bạn biết được cách phân loại, cách đọc trị sốvà công dụng của các linh kiện điện tử thông dụng cũng như nhận biết cách sử dụng các dụng cụ điện tử hỗ trợ cơ bản.

Nội dung chi tiết các bạn tham khảo trong Bài giảng 1

Hoặc tham khảo trong link sau: https://www.payitforward.edu.vn/wordpress/tutorials/for-beginner/

 

 

Comments are closed