ARM Cortex M0

Chúng tôi thực hiện những tutorials này không nhằm vào mục đích nào mang tính thương mại, mà chỉ mong nó có thể giúp đỡ bạn, những người mới bắt đầu. Chúng tôi không phải là những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi đã từng là người mới học và hiểu được bạn gặp phải những khó khăn gì. Hãy kiên nhẫn từ những bước đi đầu tiên.

Chúng tôi không đề tên tác giả. Ai làm ra nó không quan trọng. Quan trọng chính là người đang sử dụng nó và cách mà nó được dùng. Bạn có thể chỉnh sửa, thêm bớt, làm cho nó hoàn thiện hơn, rồi gửi nó đến những người đang cần.

Pay it forward…

Tổng quát về ARM Cortex M0 Tutorial

1. Chip sử dụng: NXP LPC1114
2. Board Xpresso LPC1114 của NXP hoặc board LPC1114-PIF-Stamp của Pay It Forward Club
3. Trình biên dịch: CodeRed (dùng cho board Xpresso hoặc LPC1114-PIF-Stamp) hoặc Keil (dùng cho LPC1114-PIF-Stamp)

Sơ đồ nguyên lý board LPC1114-PIF-Stamp của PIF:

Download schematic LPC1114-PIF-Stamp

Nạp code:

1. Đối với board Xpresso LPC1114: đã có phần nạp LPC Link trên board
2. Đối với board LPC1114-PIF-Stamp: đã có phần nạp qua UART dùng chip PL2303 (Dùng chương trình FlashMagic để nạp)

Cài đặt phần mềm

1. Xpresso IDE (link download)
2. Keil C (link download)
3. FlashMagic (link)
4. Driver cho PL2303 (link)

Bài giảng

I. Giới thiệu dòng MCU ARM Cortex M0 của NXP, giới thiệu IDE, …

Đây là các clip giới thiệu của hãng NXP, được PIF thêm các chú thích bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh) để các bạn mới làm quen dễ tìm hiểu.

List 1

List 2

 

II. Bài giảng từ PIF

Bài 1: Hướng dẫn nạp KIT LPC1114 PIF STamp

Bài 2: Tạo Project [Codered và Keil]

Bài 3: GPIO

Bài 4: Timer – Counter

Bài 5: Timer – PWM

Comments are closed