Lịch training Vòng Khởi Động

Kisses Hacker

Art Supporter
Staff member
Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các đội dự thi, Ban tổ chức RYA17 tổ chức 04 buổi training như sau:

Buổi 1
tối 28/09/2017, từ 18h00 – 20h30, tại GDB2A (Giảng đường B2A).

Buổi 2
Buổi 2: chiều 30/09/2017, từ 13h30 – 18h00, tại văn phòng VNG.

Buổi 3
sáng Chủ Nhật 01/10/2017, từ 08h00 – 11h30, tại GDB2A (Giảng đường B2A).

Buổi 4
Buổi 2: chiều 07/10/2017, từ 13h30 – 18h00, tại văn phòng VNG.
 
Top