Raise Your Arm

Cuộc thi Robot quy mô lớn cho PIF tổ chức.

RYA2011

Raise Your ARM 2011 - Sử dụng chip ARM Cortex M0 LPC1114 (NXP)
Threads
42
Messages
194
Views
0
Threads
42
Messages
194
Views
0

RYA2013

Raise Your ARM 2013 - Cuộc thi robot với ARM Cortex M4 của TI
Threads
64
Messages
239
Views
915
Threads
64
Messages
239
Views
915

RYA2015

Threads
26
Messages
74
Views
0
Threads
26
Messages
74
Views
0

RYA2017

Threads
33
Messages
71
Views
0
Threads
33
Messages
71
Views
0
Top