Adc init

supergoodfriends

Trứng gà
cho mình hỏi trong file adc.c có hàm ADCInit( uint32_t ADC_Clk )
vậy ADC_Clk trong đó mình phải truyền đối số như thế nào để có thể sử dụng được.Đó có phải là tốc độ convert của ADC k?
Nếu phải vậy thì xin mọi người hướng dẫn giúp mình cách tính được tốc độ đó như thế nào?
Thank so much!
 
Top