TIMER trong project mẫu PWM

supergoodfriends

Trứng gà
ACE cho mình hỏi:
trong project PWM có đoạn sau:
Code:
	while (1)                /* Loop forever */
	{
		/* I/O configuration and LED setting pending. */
		if ( (timer32_0_counter > 20) && (timer32_0_counter <= 50) )
		{
			GPIOSetValue( 2, 0, 0 );
		}
		if ( (timer32_0_counter > 50) && (timer32_0_counter <= 100) )
		{
			GPIOSetValue( 2, 0, 1 );
		}
		else 
			while ( timer32_0_counter < 100 ); //wait for
	 	timer32_0_counter = 0;
	}
Cho mình hỏi timer32_0_counter tính ra bằng đơn vị gì, us hay ms..... vậy???
Có phải là cứ 12,5ms nó ngắt 1 lần và đếm thêm timer32_0_counter lên 1.
Nếu ko phải thì mọi nguời chỉ giúp mình cách tính thời gian mà timer xảy ra ngắt với.Thank so much!!!
 

sontd07

Trứng gà
phải xem timer của bạn cài đặt là bao nhiêu hoặc đặt một breakpoint ở hàm ngắt timer ấy,bạn sẽ xác định được timer chạy của bạn bao nhiêu,bạn dùng keil C sẽ thấy thời gian mô phỏng mỗi khi vào ngắt,làm phép trừ là ra ah.
đúng như bạn nói là khi ngắt timer thì giá trị đó sẽ tăng lên 1 vì trong hàm ngắt có lệnh timer32_0_counter++ mà.
 
Top