Một chút thắc mắc pần cứng>"<

Chị P cho e hỏi rõ các chip nào được sử dụng trong các con sau nhé,em sợ dùng rồi BTC ko cho thì mệt:
555,4017,74164,89c51...
với lại hình như các thí dụ vê SPI trên này đều là của bên PIC,em ko rõ tên chân SPI của PIC là gìT_T.dang ngiên cứu các sample SPI và tính làm thử, mong chị trả lời sớm, tuần này phải xong board rồi:(
 

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
Không được dùng Vi điều khiển (vi xử lý) khác --> tất cả 8951, AVR, PIC, ... đều không được dùng kèm :)

Còn lại các IC mà ko phải vi điều khiển (vi xử lý) thì đều ok (ví dụ con Timer 555, các IC số, thanh ghi dịch, epprom, ...)

Các ví dụ code đã gửi là SPI của PIC 16F887 (nó chỉ mang tính minh hoạ là mình truyền cái gì cho thanh ghi dịch, ...) Tên chân SPI có thể mỗi con MCU kí hiệu khác nhau, nhưng thường là:

SDO - MOSI - SIMO (Serial Data Output - Master Out, Slave In - Slave In, Master Out) ---> đó là chân data out của MCU
SDI - MISO - SOMI (Serial Data Input - Master IN, Slave Out - Slave Out, Master In) ---> Đó là chân data in của MCU
Còn lại là chân Clock: SCK (Serial ClocK)
 
Top