Hỏi về PWM của LPC1114

Cho em hỏi là chân nào của chip ARM-Cortex-M0-LPC1114 có thể dùng làm PWM?
 
ARM cortex m0 có cả hết là 13 chân PWM có 5 chân là 16bit còn lại 8 chân là 32bit
Chân tương ứng với chức năng MATCH 16 bit
CT16B1MAT0: PIN PIO1_9; CT16B0MAT0: PIN PIO0_8
CT16B1MAT1: PIN PIO1_10; CT16B0MAT1: PIN PIO0_9.
CT16B0MAT2: PIN PIO0_10.
Chân tương ứng với chức năng MATCH 32 bit:
CT32B1MAT0: PIN PIO1_1 CT32B0MAT0: PIN PIO1_6
CT32B1MAT1: PIN PIO1_2 CT32B0MAT1: PIN PIO1_7
CT32B1MAT2: PIN PIO1_3 CT32B0MAT2: PIN PIO0_1
CT32B1MAT3: PIN PIO1_4 CT32B0MAT3: PIN PIO0_11
 

sontd07

Trứng gà
LPC1114 không có chân PWM nào cả,mà chỉ có 13 MATCH thôi,các chân MATCH này được sử dụng như những chân PWM trong chế độ timer.trong khi đó ta có 4 chân MRx để Reset rồi.vì thể chỉ có 9 chân PWM ah.
 

Manhdd

Cố Vấn CLB
Staff member
Có thể sử dụng 13 chân PWM đó bạn. Vì timer có thể reset tự động khi tràn, không nhất thiết phải qua 1 Match.
Tuy nhiên, với board stamp, có 3 chân liên quan đến việc nạp qua UART:
CT32B0MAT0: PIN PIO1_6 : RX
CT32B0MAT1: PIN PIO1_7 : TX
CT32B0MAT2: PIN PIO0_1 : RTS
Như vậy, ta còn 10 chân có thể sử dụng chức năng MATCH.
 

sontd07

Trứng gà
CT32B0MAT0: PIN PIO1_6 : RX
CT32B0MAT1: PIN PIO1_7 : TX
CT32B0MAT2: PIN PIO0_1 : RTS
Như vậy, ta còn 10 chân có thể sử dụng chức năng MATCH.
3 chân này bạn vẫn có thể dùng PWM nếu không dùng chức năng UART.mình chỉ làm đuóc có 9 chân ah.hôm nào bạn có thể giúp mình được không vậy?
Thanks.
 

Manhdd

Cố Vấn CLB
Staff member
Board stamp nạp bằng UART mà bạn, config lại 3 chân đó có "đổ nợ" không vậy?
Nếu bạn không config MCR, timer sẽ tự reset khi tràn. Khi đó chỉ cần config PWMC và đặt MR0, MR1, MR2, MR3 là (2^16-1)/n hay (2^32-1)/n là được. Mình thử với TMR16B0 rồi.
 
nếu dùng chức năng PWM thì các bạn sẽ dùng được 9 chân. do 4 MATCH dùng để tạo chu kỳ PWM. mỗi ứng dụng khác nhau ta sẽ có chu kỳ khác nhau nên tuỳ vào ứng dụng mà sài.
 
Top