Bài 4

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 4:

Ví dụ vẽ schematic mạch nguồn 5V- 3.3V

Thực hành với ví dụ vẽ mạch nguồn 5V – 3.3 VDC cấp nguồn cho các loại Vi điều khiển và cảm biến thông dụng.

Các linh kiện sử dụng:

+ IC ổn áp 7805, L1117 3.3V

+ Cầu diode

+ Các loại trở, tụ hoá, tụ gốm, LED, …

+ Domino, header

Phần 1:

Phần 2: (tiếp theo)

Comments are closed