C# nâng cao – Phần 6

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Trong AutoCAD, có 2 lệnh sau: measure và div. Chức năng của nó là sẽ đặt các điểm (point) dọc theo biên của các đối tượng (line, spline, circle…) theo 2 cách: khoảng cách giữa 2 điểm hoặc số điểm sẽ nằm trên đường cong đó. Và mối lần thực hiện chỉ thao tác được trên 1 đối tượng. Như vậy, nếu bản vẽ có 100 đối tượng, ta phải thực hiện lệnh này 100 lần? (–> Đau khổ 🙁 ).

Demo dưới đây (bài 17 là demo, bài 18 là hướng dẫn code) tạo ra 1 lệnh mới, mà nó có thể thao tác trên tất cả đối tượng trong bản vẽ. Sau đó, lấy tọa độ của các điểm đó xuất ra file .txt (nếu đã có tọa độ, ta có thể dùng phần mềm nào đó, đọc tọa độ để gia công ra sản phẩm như thiết kế trên bản vẽ 😀 –>thú vị).

Phiên bản AutoCAD 2008, mặc định support cho framework 2.0. Để nó có thể load (command: netload) được file .dll (được tạo ra trong vs2010 là framework 4.0) thì ta cần phải config lại file acad.exe.config trong thư mục cài của autocad. Mở file đó lên bằng notepad, copy đoạn code sau và paste vào:

<configuration>
<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. 
If you are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting
the following line.
<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
-->
<supportedRuntime version="v4.0"/>
</startup>
</configuration>

Bài 17: Demo Command AutoCAD

Bài 18: Tạo File Dll Cho AutoCAD

Tài liệu tham khảo: Tìm hiểu cấu trúc AutoCAD

Comments are closed