6.Phủ nhựa thông bảo vệ board

  • Pha hỗn hợp nhựa thông (cục) + xăng thơm tỉ lệ 1/1 hoặc đến khi thấy hỗn hợp hơi đặc
  • Đảm bảo board đồng sạch mực, không bụi và còn sáng bóng, nếu đã bị tối màu thì lấy giấy nhám chà sạch.
  • Phủ đều hỗn hợp vừa pha lên board, lớp mỏng, phơi khô khoảng nửa ngày (có thể hơ nóng cho nhanh bằng máy khò, lửa gas, bật lửa,…)
  • Tránh tiếp xúc trực tiếp lên mặt đồng từ bước này về sau
  • Photobucket

Comments are closed