2. Cắt board

1. Cắt phần layout từ giấy in:
(vì layout khá nhỏ nên ta in được 6 bản trên 1 mặt giấy để tiết kiệm đồng thời cũng có cái thay thế ngay khi ủi mạch không dính hết)

Photobucket

2. Đo trước phần mạch cần ủi khoảng bao nhiêu rồi dùng thước kẻ khung bản mạch cần ủi. Sau đó cắt như trong hình:

Photobucket

Chú ý:
– Board đồng nên mua loại L, cỡ size 20×30 ở kế tiệm Ngọc – Nhật Tảo là 17k.
– Dao cắt mạch cùng chỗ giá 10k , có thể dùng cưa nhỏ thay thế.
– Thước nên dùng loại thước cứng, thước sắt – gỗ càng tốt, tránh dùng nhựa mềm sẽ hư thước và dễ trượt vào tay.

Ta nên cắt theo thước một vài lần để lấy đường canh, sau đó thì không cần thước nữa.

Photobucket

Photobucket

Thao tác theo hình, dùng góc dưới của dao mà cắt.

Sau khi cắt mạch trên sâu đến ½ đến 1/3 độ dầy board, ta lật mặt sau cắt theo đường đó, tránh trường hợp chỉ cắt 1 mặt khi bẻ mặt sau sẽ không đẹp.

Photobucket

Photobucket

Sau cùng dùng tay bẻ nhẹ, ta được mảnh board cần ủi:

Photobucket

Comments are closed