Bài 3

Giới thiệu về phần mềm Proteus và thực hiện chức năng mô phỏng

Proteus là một phần mềm  của Labcenter Electronics. Phần mềm bao gồm các chức năng cơ bản trong ngành điện tử như vẽ nguyên lý, layout PCB và đặt biệt là chức năng mô phỏng mạch điện. Nó hỗ trợ mô phỏng hầu hết các linh kiện điện tử thông dụng và đặc biệt là các MCU vi điều khiển như 8051, AVR, PIC, STM, MSP430,..

Bài này nhằm mục đích hướng dẫn các bạn cách cài đặt cũng như sử dụng chức năng mô phỏng của phần mềm Proteus.

Hướng dẫn cài đặt các bạn tham khảo trong link sau:[Link hướng dẫn cài đặt]

Giới thiệu sơ lược về chức năng mô phỏng có trong link sau: [Link tài liệu hướng dẫn mô phỏng]

Comments are closed