Bài 6 – Routing

– Đi dây (routing) và các phím tắt liên quan.
– Chức năng Edit Board Shape.
– Phủ đồng (Polygon Pours và Copper Regions).

Comments are closed