Bài 1 – Giới thiệu Altium

– Giới thiệu giao diện chính của Altium.
– Các định dạng file của Altium.
– Cách mở project có sẵn.
– Các phím tắt cơ bản.

Bonus: tự tạo các phím tắt

Comments are closed