Danh sách đăng kí vòng 1

TT TÊN ĐộI THÀNH VIÊN MSSV EMAIL
1 LVL-TD08 Lê Khánh Linh

Phạm Thế Vũ

Đậu Quang Lâm

40801091

40802680

40801052

40801091bk@gmail.com

Phamthevu01@yahoo.com

daudeptrai_bk@yahoo.com

2. BKAZ Bùi Thanh Hải

Trần Thị Ái Linh

40900720

40701293

bomboxing@yahoo.com

Linhdaudinh8390@yahoo.com

3 BK 825 Lê Hồng Khiêm 40800957 lehkhiem@gmail.com
Nguyễn Văn Dũng 40800356 vandung2290@gmai.com
Lê Đức Thiện Vương 40802692
4 BK-VTR TRẦN TRƯỜNG SƠN 40801831 ttson.vtr@gmail.com
NGUYỄN THANH PHÁO 40801512 cannon101089@gmail.com
TRẦN LÊ NGỌC PHƯỚC 40801563 becksdream@gmail.com
5 PQT PRO Nguyễn Văn Phú 40901978 40901978@stu.hcmut.edu.vn
Phạm Hoàng Hải Quân 40902144 40902144@stu.hcmut.edu.vn
Đoàn Xuân Thạch 40902514 40902514@stu.hcmut.edu.vn
6 NMN-BK ĐINH THANH NHÂN 40901793 nhanbachkhoaly@yahoo.com.vn
NGUYỄN TIẾN MẠNH 40901531 manhcly@ymail.com
THÁI XUÂN HỒNG NHẬT 40901845 txhnhat@gmail.com
7 X – Force 09 Mai Tấn Khoa 40901234 bloodelf.mage@yahoo.com
Lê Sơn Hà 40900702 stich9808@yahoo.com
Nguyễn Ngọc Tân 40902378 nguyenngoctan2512@gmail.com
8 MPN Trương Vĩnh Phúc 40801602 truongvinhphuc12@yahoo.com.vn
Nguyễn Thanh Minh 40801268 minhnguyen0190@gmail.com
Dương Đức Nhã 40901784 duongducnha@gmail.com
9 LVL LƯƠNG VĂN LIÊM 40801079 hoangtulvl@gmail.com
LÊ PHI LONG 40801127
HUỲNH ĐỨC HUY 40800775
10 Starter Lê Anh Khoa 40800971 khoale90@yahoo.com
Nguyễn Trung Hiếu 40800650 trunghieu13031990@yahoo.com
Đỗ Hữu Liêm 40801077 anchoihetmua@yahoo.com
11 BK_PAW Vũ Minh Hoàng 40800732 vmhoang68@gmail.com
Trần Thanh Hiếu 40800656 tranhieu.hcmut@gmail.com
12 WIN FIRE Hồ Đắc Hải 40900725 hodachai.91@gmail.com
Nguyễn Hồng Đức 40900640 nguyenhongduc_nc@yahoo.com.vn

nguyenhongduc@gmail.com

Nguyễn Huỳnh Thanh Sơn 40902275 thanhson_1991@yahoo.com
13 QTT VÕ MAI DUY QUÝ 40902203 vomaiduyquy@gmail.com
TRẦN VŨ THỊNH 40902632 40902632@stu.hcmut.edu.vn
HỒ SỸ THÔNG 40902647 40902647@stu.hcmut.edu.vn
14 CUIVTP LÊ THANH PHONG 40801544 gipphong@yahoo.com
TRỊNH QUỐC TÀI 40801860 sondaogam@gmail.com
VÕ THANH VI 40802592 40802592@stu.hcmut.edu.vn
15 Nofear Đỗ Thanh Phong 40901931 dothanhphong23@yahoo.co.uk
Lê Hoàng Đức Minh 40901552 aimh_2327@yahoo.com
Phan Chánh Viên 40903262 phanchanhvien@yahoo.com
16 Passion Nguyễn Hữu Thịnh 40902619 Nguyenhuuthinh2004@gmail.com
Trương Trung Nguyên 40901770 Beobeo199@yahoo.com
Lê Hoàng Giang 40900670 Hoanggiang_boy91@yahoo.com
17 KTX-407 Lưu Hữu Hoàn 40800694 luuhuuhoan@gmail.com
18 KLV 3UP HUỲNH NAM KHOA 40800969 huynhnamkhoa@gmail.com
NGUYỄN KHÁNH LỢI 40804355 khanhloi2502@gmail.com
PHẠM VĂN VŨ 40802682 Phamvanvu90@gmail.com
19 VTT-BK PHAN NAM VƯƠNG 40802698 RedApple_4444@yahoo.com
LA NHÂN THUẬN 40901531 lnthuandhbk@gmail.com
TRẦN XUÂN TOÀN 40802272 xuantoantr@gmail.com
20 BKN Phan Cường 40900320 40900320@stu.hcmut.edu.vn
Lê Huỳnh Khánh Vy 40903395 40903395@stu.hcmut.edu.vn
Nguyễn Ngọc Kính 40901322 40901322@stu.hcmut.edu.vn
21 TTR VŨ XUÂN TÙNG 40802557 mrcopx@gmail.com
NGUYỄN MINH TÚ 40802512 nguyentubk04@gmail.com
NGUYỄN VĨNH TRINH 40800775 nvtrinh90@gmail.com
22 BKPRO NGUYỄN VŨ ĐĂNG KHOA 40800989 dangkhoaddt@gmail.com
NGUYỄN TẤN TÀI 40801854 Tantaibk08@gmail.com
BÙI PHẠM ĐỨC 40800472
23 bk_blue sky Văn Tấn Thanh 40902420 vtthanhbk@gmail.com
Trần Duy Thanh 40902415
Vương Văn Thắng 40902560
24 NEGUP Nguyễn Văn An 40800011 Nguyenvanan100290@gmail.com
Lê Bạch Quí Cường 40800236 mrquicuong@gmail.com
Trần Văn Tuấn 40802478 Number_one880@yahoo.com
25 HiNaMi Võ Hoàng Nam 40801328 achcmnkh@gmail.com
Châu Trung Hiếu 40800628 Hieuchau007@gmail.com
Lê Trí Minh 40801256 letriminhbk@yahoo.com
26 BK – PS2 Nguyễn Tấn Sỹ 40801840 sy40801840@gmail.com
Nguyễn Anh Dũng 40800349
27 SL 1011 VÕ ĐĂNG KHOA 40800993 vo_hinh_1011@yahoo.com
28 Theater of  Dreams Hoàng Nguyễn Anh Tuấn 40903079 Hoangnguyenanhtuan123456789@gmail.com

Hoặc 40903079@stu.hcmut.edu.vn

Nguyễn Chí Cường 40900304 40900304@stu.hcmut.edu.vn
29 EVEREST Trần Đạo Thiên Phước 40902075 thienphuoc165@gmail.com
Lê Viết Quốc 40902166 40902166@stu.hcmut.edu.vn
30 Endless Passion Nguyễn Bá Can 40800157 petcan90@gmail.com
Vũ Văn Khắc 40800953 khac.nt@gmail.com
31 BK_LEDLT01 Nguyễn khắc phương Tuấn 40802446 trinhtuanbkpro@gmail.com
Hồ quang Nhật 40801464
Tự mai Lâm 40801066
32 Funny Unstoppable Cool Kids Nguyễn Minh Hiếu 40900815
Phạm Thanh Tân 40902384 pham_tan36@yahoo.com
Đặng Duy Thành 40902457 hanamichi_best_slamdunk@yahoo.com.vn
33 HELLKINGHT Huỳnh Quốc Hội 40900976 40900976@stu.hcmut.edu.vn
Nguyễn Văn Huấn 40900986 Huandhkt1@gmail.com.vn
Nguyễn Thái Hưng 40901112 40901112@stu.hcmut.edu.vn
34 QHH2 Nguyễn Đức Linh Rin 40801771 avada0209@gmail.com
Phan Tiến Dũng 40800358 phandung122@gmail.com
Nguyễn Khánh Tiến Đạt 40800406 nguyenkhanhtiendat@gmail.com
35 QHH1 Lê Văn Thạnh 40802025 thanhvoi1990@gmail.com
Phan Thanh Dương
40800376
phanthanhduong@gmail.com
Nguyễn Anh Vũ 40802664 Nganhvu.gon@gmail.com
36 TriGodLike Cao Hoàng Long 40901416 choanglong@yahoo.com
Nguyễn Tấn Khoa 40901245 cenakhoa@yahoo.com.vn
Nguyễn Trung Tín 40902791 Blackphoenix208@yahoo.com
37 TTC Đặng Anh Tùng 40802528 anhtunghcmut08@gmail.com
Nguyễn Minh Thắng 40802048 40802048@stu.hcmut.edu.vn
Nguyễn Thành Cường 40800246 40800246@stu.hcmut.edu.vn
38 THE FALLEN Trần Tuấn 40802468 trantuanedu@gmail.com
Đào Nguyễn Trọng Tín 40802234 40802234@stu.hcmut.edu.vn
39 POLO Nguyễn Xuân Hòa 40700888 Bolide0110@yahoo.com
Trần Văn Hoàng 40700867 Hoangvan300489@gmail.com
Nguyễn Minh Khải 40701105 Khai_minh_3000@yahoo.com
40 Lưu Đức Hoài 40900886 luuduchoai_tq@yahoo.com
Hoàng Việt Hà 40900700
Bùi Văn Dũng 40900436
41 E-T3 Trần Duy Tân 40902387 40902387@stu.hcmut.edu.vn
Nguyễn Hữu Thanh 40902409 40902409@stu.hcmut.edu.vn
Đinh Hướng Tâm 40902334 lonelypig253@yahoo.com
42 KOALA NGUYỄN THỊ DIỄM 40800275 diemnguyen90@gmail.com
HOÀNG THỊ QUỲNH 40801763 voiconvuive@gmail.com
TRẦN THỤC QUYÊN 40801747 t2q511@gmail.com
43 BK-CGT Lê Vũ Trường An 40800005 unknown010690@yahoo.com
Lê Phạm Ngọc Duy 40800304 lepham_ngocduy@yahoo.com
Lai Phạm Phi Duy 40800302 phiduy_lai90@yahoo.com
44 TDN517 VĂN THANH TÍN 40702494 vanthanhtin_pc@yahoo.com
PHẠM TRỌNG NGHĨA 40801373 toiyeunamban@gmail.com
NGUYỄN ANH DUY 40800307 anhduy0962@gmail.com
45 SWAT ĐẶNG TRUNG KIÊN 40701192 dangtrungkien_cr@yahoo.com
NGUYỄN NHẬT NAM 40701430 asakurahao020289@yahoo.com
46 _SHARE_ Đặng Thiên Ân 40800093 kingleys1990@gmail.com
Lâm Thanh Hồ 40800748 40800748@stu.hcmut.edu.vn
Tô Trần Quốc Tuấn 40802467 40802467@stu.hcmut.edu.vn
47 BK NQT Nguyễn Hoàng Nam 40801312
Lý Hải Quân 40801695
Trần Đình Thi 40802071
48 BKNC Phạm Khải Tú 40903175 pingumup@yahoo.com
Lê Văn Khoa 40901233 vankhoa21991@yahoo.com
Đàm Quang Hoàng 40900899 rockman@yahoo.com

Comments are closed