[Attention] Giới thiệu diễn đàn phiên bản 2020 [Updating]

Ngô Văn Tuân

Trứng gà
Staff member
1. Trình soạn thảo văn bản mới ngầu đời hơn được bổ sung thêm khác nhiều tính năng hữu ích:
 • Code được soạn thảo trong vùng riêng để dễ theo dõi (copy) hơn;
  C:
  #include <stdio.h>
  int main(void)
  printf("Hello world!!!");
  return 0;
  }
 • Inline code call_this_function(pass_that_parameter).
 • Hình ảnh có thể được kéo thả va resize trong khung soạn thảo.
 • Bổ sung spoiler:
  Nội dung cần thu gọn đi
 • Bổ sung table:
  Left sideRight side
  0001
  1011
 
Last edited by a moderator:
Top