[C20] PWM, cầu H và điều khiển động cơ.

Nguyễn Thanh Tâm

Thành Viên PIF
Hi các bạn, lại là mình đây :D

Bài tổng kết hôm nay: https://drive.google.com/open?id=1iLg6mnhuAB-isGIScgw_HSAr8xSd-7Of
(Bao gồm pdf bài giảng và ví dụ điều khiển PWM trên LED đỏ của led RGB).
Hiểu thêm vài PWM và điều khiển động cơ: http://www.payitforward.edu.vn/forum/threads/3169/

Theo đó, bài tập về nhà:
Tìm hiểu về hệ màu RGB và điều khiển 3 màu của led RGB dựa trên module PWM.
Thực hành điều khiển động cơ DC bằng 2 chân PWM qua cầu H (L298).
 
Top