Tạo file hex bằng ccs6

thảo quả

Thành Viên PIF
click chuột phải vô ccs project Project => Properties => Build => MSP430 Hex Utility => Output Format Options chọn như thế này là đc( hình 1), nếu xuất intel_hex thì cài giống hình 2
 

Attachments

Top