cần giúp về mạch nạp pitkit2

tbnbk

Trứng gà
mấy pro ai biết làm thế nào để đọc file hex không.ví dụ mình muốn sửa lại firmware của pit kit 2 để nó hiện tên mình trong ID của phần mềm pitkit 2 thì làm sao.ai biết giúp mình vs
 
Top