lỗi conection ... deburg không được :(

Trần Thượng

Trứng gà
Error initializing emulator:
(Error -2083 @ 0x0)
Unable to communicate with the emulator. Confirm emulator configuration and connections, reset the emulator, and retry the operation.
(Emulation package 5.1.73.0)
các bạn có ai biết chỉ dùm mình với :-s
 

Trần Thượng

Trứng gà
Em cho xin 500 đồng tiền tấm hình được không. @@!
NÓ THÔNG BÁO LỖI NHƯ VẦY NÈ A :

Error initializing emulator:
(Error -2083 @ 0x0)
Unable to communicate with the emulator. Confirm emulator configuration and connections, reset the emulator, and retry the operation.
(Emulation package 5.1.73.0)
 
Top