C
Reaction score
74

Profile posts Latest activity Postings About

  • Cho em hỏi là sao cái mạch của anh nó màu trắng bạc vậy? kéo chì hả? ..chỉ em cách làm với:D..cái board ngâm cho tro'c het hay sao ma keo chi` duoc :D
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top