Wireless

Chúng tôi thực hiện những tutorials này không nhằm vào mục đích nào mang tính thương mại, mà chỉ mong nó có thể giúp đỡ bạn, những người mới bắt đầu. Chúng tôi không phải là những người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi đã từng là người mới học và hiểu được bạn gặp phải những khó khăn gì. Hãy kiên nhẫn từ những bước đi đầu tiên.

Chúng tôi không đề tên tác giả. Ai làm ra nó không quan trọng. Quan trọng chính là người đang sử dụng nó và cách mà nó được dùng. Bạn có thể chỉnh sửa, thêm bớt, làm cho nó hoàn thiện hơn, rồi gửi nó đến những người đang cần.

Pay it forward …

Bộ tài liệu này được các tác giả khác nhau chia sẻ trong cộng đồng Pay It Forward, với mục đích chung là có thể hỗ trợ những người mới bắt đầu làm quen với các vấn đề về Wireless, chẳng hạn như Wi-Fi, RF, Zigbee, Bluetooth…

Những bài viết này dựa theo kinh nghiệm và góc nhìn cá nhân, có thể chưa được hoàn thiện và cần phải bổ sung, chỉnh sửa thêm. Mọi ý kiến đóng góp để hiệu chỉnh hay chia sẻ, các bạn có thể gửi về admin@payitforward.edu.vn

1. Hướng dẫn sử dụng thư viện simpliciTI cho module CC1101 với MCU TM4C123G

2. Hướng dẫn giao tiếp CC1101 với MCU TM4C123G

  • Phần 1 – AT Command (UART)
  • Phần 2 – SPI

 

Comments are closed