Bài 4 LCD

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 4:

Hiển thị lên LCD 16×2

I. Hardware:

– Thực hiện board LCD theo sơ đồ nguyên lý (Capture) và Layout này. (Đây chỉ là schematic và Layout gợi ý, các bạn có thể thay đổi nếu cần).

– Một số lưu ý khi thi công board LCD: Hướng dẫn hàn board LCD (file pdf).

– Cách kết nối giữa board LCD với PIC16F887 được hướng dẫn trong clip.

II. Header file và source files:

lcd.h

lcd.c

lcd_1_main.c

III. Bài giảng:

Nếu cần trao đổi thêm, mời các bạn ghé thăm forum.

Phần 1:

Phần 2:

Comments are closed