TB Chấm vòng 1

Design LED Panel 2010

“SENSORS & LEDs”

Đơn vị Tổ chức: Đoàn TN – LCH SV – CLB NCKH Khoa Điện – Điện tử

THÔNG BÁO CHẤM GIẢI VÒNG 1

I. Thời gian – Địa điểm:

– Bắt đầu lúc 12h30, thứ 4, ngày 01 – 12 – 2010

– Tại Hội quán SVBK, Lầu 2 (tầng 3) canteen – B4

II. Nội dung chấm giải vòng 1:

1. Phần kĩ thuật:

– Mỗi mạch lần lượt qua các vòng kiểm tra kĩ thuật, bao gồm:

+ Đánh giá tổng quát

+ Test nguồn

+ Test chip

+ Test các port I/O

– Nếu mạch bị sai tại phần nào trong quá trình test, các đội được sửa chữa tại chỗ và đem ra chấm tiếp.

– Mỗi phần sai sẽ bị trừ điểm theo quy định

– Các đội nên test mạch trước khi đem chấm để tránh sai sót và bị trừ điểm.

2. Phần mĩ thuật:

– Đánh giá các tiêu chí sau:

+ Tổng quan bố trí linh kiện (tính hợp lý và tính thẩm mĩ)

+ Đánh giá mạch layout

+ Kĩ thuật thi công: ủi, khoan, hàn, …

+ Kĩ thuật bảo vệ mạch

– Phần mĩ thuật do ban giám khảo đánh giá sau khi qua vòng test kĩ thuật.

III. Công bố kết quả:

Kết quả được công bố cuối buổi chấm thi.

Lựa chọn 15 đội xuất sắc nhất theo thứ hạng 1-15.

IV. Thông tin bổ sung:

Tất cả các đội tham gia vòng 1 được tiếp tục tham gia vòng 2

– Kết quả chung cuộc (chấm sản phẩm “SENSORS & LEDs”) hoàn toàn độc lập với kết quả vòng 1.

BAN TỔ CHỨC

Comments are closed