Danh sách vòng 2

TT TÊN ĐộI THÀNH VIÊN MSSV EMAIL
1 HiNaMi Võ Hoàng Nam 40801328 achcmnkh@gmail.com
Châu Trung Hiếu 40800628 Hieuchau007@gmail.com
Lê Trí Minh 40801256 letriminhbk@yahoo.com
2 BK-CGT Lê Vũ Trường An 40800005 unknown010690@yahoo.com
Lê Phạm Ngọc Duy 40800304 lepham_ngocduy@yahoo.com
Lai Phạm Phi Duy 40800302 phiduy_lai90@yahoo.com
3 TTC Đặng Anh Tùng 40802528 anhtunghcmut08@gmail.com
Nguyễn Minh Thắng 40802048 40802048@stu.hcmut.edu.vn
Nguyễn Thành Cường 40800246 40800246@stu.hcmut.edu.vn
4 BK_PAW Vũ Minh Hoàng 40800732 vmhoang68@gmail.com
Trần Thanh Hiếu 40800656 tranhieu.hcmut@gmail.com
5 KTX-407 Lưu Hữu Hoàn 40800694 luuhuuhoan@gmail.com
6 Theater of  Dreams Hoàng Nguyễn Anh Tuấn 40903079 Hoangnguyenanhtuan123456789@gmail.com
Nguyễn Chí Cường 40900304 40900304@stu.hcmut.edu.vn
7 MPN Trương Vĩnh Phúc 40801602 truongvinhphuc12@yahoo.com.vn
Nguyễn Thanh Minh 40801268 minhnguyen0190@gmail.com
Dương Đức Nhã 40901784 duongducnha@gmail.com
8 KLV 3UP HUỲNH NAM KHOA 40800969 huynhnamkhoa@gmail.com
NGUYỄN KHÁNH LỢI 40804355 khanhloi2502@gmail.com
PHẠM VĂN VŨ 40802682 Phamvanvu90@gmail.com
9 CUIVTP LÊ THANH PHONG 40801544 gipphong@yahoo.com
TRỊNH QUỐC TÀI 40801860 sondaogam@gmail.com
VÕ THANH VI 40802592 40802592@stu.hcmut.edu.vn
10 TTR VŨ XUÂN TÙNG 40802557 mrcopx@gmail.com
NGUYỄN MINH TÚ 40802512 nguyentubk04@gmail.com
NGUYỄN VĨNH TRINH 40802319 nvtrinh90@gmail.com
11 BKN Phan Cường 40900320 40900320@stu.hcmut.edu.vn
Lê Huỳnh Khánh Vy 40903395 40903395@stu.hcmut.edu.vn
Nguyễn Ngọc Kính 40901322 40901322@stu.hcmut.edu.vn
12 SL 1011 VÕ ĐĂNG KHOA 40800993 vo_hinh_1011@yahoo.com
13 ALONE Nguyễn Đức Linh Rin 40801771 avada0209@gmail.com
14 QHH1 Lê Văn Thạnh 40802025 thanhvoi1990@gmail.com
Phan Thanh Dương 40800376 phanthanhduong@gmail.com
Nguyễn Anh Vũ 40802664 Nganhvu.gon@gmail.com
15 BK Bz Trần Đình Thi 40802071
16 BK_LEDLT01 Nguyễn Khắc Phương Tuấn 40802446 trinhtuanbkpro@gmail.com
Hồ Quang Nhật 40801464
Tự mai Lâm 40801066
17 LVL-TD08 Lê Khánh Linh 40801091 40801091bk@gmail.com
Phạm Thế Vũ 40802680 Phamthevu01@yahoo.com
Đậu Quang Lâm 40801052 daudeptrai_bk@yahoo.com
18 PQT PRO Nguyễn Văn Phú 40901978 40901978@stu.hcmut.edu.vn
Phạm Hoàng Hải Quân 40902144 40902144@stu.hcmut.edu.vn
Đoàn Xuân Thạch 40902514 40902514@stu.hcmut.edu.vn
19 NMN-BK ĐINH THANH NHÂN 40901793 nhanbachkhoaly@yahoo.com.vn
NGUYỄN TIẾN MẠNH 40901531 manhcly@ymail.com
THÁI XUÂN HỒNG NHẬT 40901845 txhnhat@gmail.com
20 LVL LƯƠNG VĂN LIÊM 40801079 hoangtulvl@gmail.com
LÊ PHI LONG 40801127
HUỲNH ĐỨC HUY 40800775
21 E-T3 Trần Duy Tân 40902387 40902387@stu.hcmut.edu.vn
Nguyễn Hữu Thanh 40902409 40902409@stu.hcmut.edu.vn
Đinh Hướng Tâm 40902334 lonelypig253@yahoo.com
22 THE FALLEN Trần Tuấn 40802468 trantuanedu@gmail.com
Đào Nguyễn Trọng Tín 40802234 40802234@stu.hcmut.edu.vn
23 BK-VTR TRẦN TRƯỜNG SƠN 40801831 ttson.vtr@gmail.com
NGUYỄN THANH PHÁO 40801512 cannon101089@gmail.com
TRẦN LÊ NGỌC PHƯỚC 40801563 becksdream@gmail.com
24 ♫ KOALA ♫ NGUYỄN THỊ DIỄM 40800275 diemnguyen90@gmail.com
Trần Thục Quyên 40801747 t2q511@gmail.com
25 NEGUP Nguyễn Văn An 40800011 Nguyenvanan100290@gmail.com
Lê Bạch Quí Cường 40800236 mrquicuong@gmail.com
Trần Văn Tuấn 40802478 Number_one880@yahoo.com
26 X – Force 09 Mai Tấn Khoa 40901234 bloodelf.mage@yahoo.com
Lê Sơn Hà 40900702 stich9808@yahoo.com
Nguyễn Ngọc Tân 40902378 nguyenngoctan2512@gmail.com
27 EVEREST Trần Đạo Thiên Phước 40902075 thienphuoc165@gmail.com
28 BK 825 Lê Hồng Khiêm 40800957 lehkhiem@gmail.com
Nguyễn Văn Dũng 40800356 vandung2290@gmai.com
Lê Đức Thiện Vương 40802692

Comments are closed