Hỗ trợ

1. Forum hỗ trợ: (nhấn vào đây)

Trao đổi các vấn đề về kĩ thuật, ý tưởng, giải đáp những thắc mắc … của cuộc thi.

Giải thích đề vòng 1: Nhấn vào đây

2. Email hỗ trợ: fanled.mail@gmail.com

Email đăng kí tham gia cuộc thi. Các bạn có thể gửi thắc mắc qua mail này, nhưng chúng tôi khuyến  khích các bạn sử dụng diễn đàn.

3. Giới thiệu một số loại linh kiện dùng trong bài thi:

https://www.payitforward.edu.vn/wordpress/fan-led-contest/ho-tro/gioi-thieu-linh-kien/

4. Các bài hướng dẫn OrCAD và layout:

https://www.payitforward.edu.vn/wordpress/tutorials/orcad/

5. Hướng dẫn làm mạch in thủ công:

https://www.payitforward.edu.vn/wordpress/tutorials/lam-mach-in/

6. Download thư viện layout / Capture:

https://www.payitforward.edu.vn/wordpress/download/

–> Với đề bài vòng 1, các footprint cần thiết đều chứa trong thư viện PHUONG.LLB

–> Thư viện capture không có chip PIC16F887, các bạn sẽ phải tự tạo linh kiện này để vẽ schematic.

7. Download schematic (file PDF) đề thi vòng 1:

https://www.payitforward.edu.vn/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/De-thi-vong-1.pdf

8. Download software trình biên dịch cho PIC

https://www.payitforward.edu.vn/wordpress/download/

9. Tài liệu LED POV do anh Lại Quang Tuyến cung cấp

http://www.mediafire.com/?zgnzni5zhzy

<Trang sẽ liên tục được cập nhật cho đến kết thúc cuộc thi>

Leave a Reply