DS vòng 2

KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

————————–

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng  06  năm 2010

DANH SÁCH THAM DỰ VÒNG 2

CUỘC THI FANLED 2010

.

TT Tên đội Mã số Thành viên
1. BKIT07 20 Nguyễn Hùng Sơn

MT07KT03 – 50702057 – 0907199496

sonnguyen478@gmail.com

Trần Mạnh Kha

MT07KT03 – 50701054 – 01674574834

khatranmanh@yahoo.com.vn

Trương Văn Cảnh

MT07KT03 – 50700194 – 0932775078

truongcanh08@yahoo.com

2. DRAGON 05 Võ Đức Nhật

40701706 – DD07TD – 01698342568

voducnhat@gmail.com

Nguyễn Thanh Hà

40703087 – DD07TD – 0988282226

thanhha.1988@yahoo.com

3. BKQS 26 Đào Văn Thành

40703095 – DD07TD – 0933952566

vanthanh_12111@yahoo.com

Huỳnh Văn Sĩ

40703094 – DD07TD – 01674575174

fiveone_f1@yahoo.com.vn

4. VI-STAR 13 Nguyễn Vĩnh Sơn

40702060 – 01698630087

hoangturong_89@yahoo.com

Lê Vinh Tịnh

40702504 – 0937459639

levinhtinh2412@gmail.com

Lê Bá Tấn

40702159 – 0905576599

lebatan1989@yahoo.com

5. POLO & SWAT 03 Nguyễn Xuân Hòa

40700888 – DD07TD1 – 0938590207

bolide0110@yahoo.com

Nguyễn Minh Khải

40701105 – DD07TD1 – 01674575154

Khai_minh_3000@yahoo.com

Nguyễn Nhật Nam

40701530 – DD07TD – 01223803038

asakurahao020289@yahoo.com

Đặng Trung Kiên

40701192 – DD07TD  – 0984512514

dtk2311@gmail.com

6. WINDY 14 Trần Thị Ái Linh

40701293 – DD07TD1 – 0978934045

40701293@stu.hcmut.edu.vn
Phan Nguyên Trà

40702571 – DD07DV03 – 01674575162

pnguyentra@gmail.com

7. DAIBANGCA 02 Lê Văn Trọng

40702643 – 0937459905

tronghue1989@yahoo.com

Lê Đức Thiện
40702306 – 0973345115

leducthienna@gmail.com

Nguyễn Đăng Hoài

40700829 – 01264218912

hoasiqh2004@gmail.com

Leave a Reply