Đăng kí dự thi

HÌNH THỨC ĐĂNG KÍ DỰ THI

Các đội gồm từ 2-3 thành viên, đăng kí theo mẫu:
+ Tên đội: ABC
+ Thành viên:
1. Name1 – Đội trưởng
MSSV:
Lớp:
Email: anyname1@yahoo.com
Sđt: 0989999999
2. Name 2
MSSV:
Lớp:
Email: anyname1@yahoo.com
Sđt: 0989999999
3. ……………………..

Gửi đăng kí vào mail: fanled.mail@gmail.com

——————————————————————————————————————————————

DANH SÁCH CÁC ĐỘI ĐĂNG KÍ

1.——————————————————————

+ Tên đội: BKLED

+ Thành viên:
1.Mai Hồng Sang – Đội trưởng
MSSV:40702016
Lớp:    DD07TD1
Email: mhhaydenbentoi@gmail.com
Sđt:              0982534460

2. Lê Khánh Linh
MSSV: 40801091
Lớp:    DD08LT05
Email:  40801091BK@gmail.com
Sđt:              01689949457

2.——————————————————————

+ Tên đội: ĐẠI BÀNG CA
+ Thành viên:
1. Lê Văn Trọng – đội trưởng
MSSV: 40702643
Email: tronghue1989@yahoo.com
Sđt:    0937459905
2. Lê Đức Thiện
MSSV: 40702306
Email: leducthienna@gmail.com
Sđt:    0973345115
3. Nguyễn Đăng Hoài
MSSV: 40700829
Email: hoasiqh2004@gmail.com
Sđt:    01264218912

3.——————————————————————

+ Tên đội: PoLo
+ Thành viên:
1. Nguyễn Xuân Hòa – Đội trưởng
MSSV: 40700888
Lớp:DD07TD1
Email: bolide0110@yahoo.com
Sđt: 0938590207
2. Nguyễn Minh Khải
MSSV: 40701105
Lớp:DD07TD1
Email: Khai_minh_3000@yahoo.com
Sđt: 01674575154

4.——————————————————————

+tên đội: BKWIN

+Thành viên:
1.Mai Sĩ Khoa(đội trưởng)
Mssv:  40701124
Lớp:    DD07TD1
Email: hcmut.khoamaisi@yahoo.com
Sdt:01656131287

2.Nguyễn Thế Vinh
Mssv:  40702978
Lớp:    DD07TD1
Email: compro89@gmail.com
Sdt:    01662111750

3.Vũ Sĩ Kha
Mssv:  40701056
Lớp:    DD07TD1
Email: vusikha@yahoo.com
Sdt:    0933678583

5.——————————————————————

+Tên đội: DRAGON

+Thành viên:

1. Võ Đức Nhật – Đội trưởng

MSSV: 40701706

Lớp:    DD07TD

Email: voducnhat@gmail.com

Sđt:    01698342568

2. Nguyễn Thanh Hà

MSSV: 40703087

Lớp:    DD07TD

Email: thanhha.1988@yahoo.com

Sđt:    0988282226

6.——————————————————————

+ Tên đội: DD – H2C

+ Thành viên:
1. Nguyễn Văn Hiếu – Đội trưởng
MSSV: 40700765
Lớp:    DD07DV1
Email: vanhieu6189@gmail.com
Sđt:    01267209352.

2.Bùi Thái Công

MSSV: 40800210
Lớp:    DD08LT02
Email: 40800210@stu.hcmut.edu.vn
Sđt:    01663172295

3. Nguyễn Quốc Chung

MSSV: 40800200

Lớp:    DD08KST2

Email: nguyenquocchungbk@yahoo.com

7.——————————————————————

+Tên đội :3C

+Thành viên :
1. Trương Văn Cương (đội trưởng)
Mssv:  40700262
Email: vancuong03@gmail.com

ĐT:     01654861279
2.Bùi Duy Công
Mssv:  40700250
Email: bduycong@yahoo.com

Đt:     01674575089
3.Lê Xuân Công
Mssv: 40700252
Email: le_xuan_cong_ltcttc@yahoo.com

Đt:     0933458880

8.——————————————————————

+Tên đội: DDR
+Thành viên:
1.Phan Thanh Dương – Đội trưởng
MSSV: 40800376
Lớp:    DD08KST2

Email: phanthanhduong@gmail.com
Sđt:    0922505402
2.Nguyễn Khánh Tiến Đạt
MSSV: 40800406
Lớp:    DD08KST2

Email: nguyenkhanhtiendat@gmail.com
Sđt:    0935908244
3.Nguyễn Đức Linh Rin
MSSV: 40801771
Lớp:    DD08KST2

Email: avada0209@gmail.com
Sđt:    01689905801

9.——————————————————————

+Tên đội: DELTA
+Thành viên:
1.Phạm Thái Long – Đội trưởng
MSSV: 40701342
Lớp:    DD07TD1

Email: ptlongbk2007@yahoo.com.vn
ĐT:     0986251747
2.Trương Ngọc Huy
MSSV: 40700969
Lớp:    DD07TD1
Email: truongngochuybk@yahoo.com
ĐT:     01674575157
3.Nguyễn Trần Nhựt Quang
MSSV: 40701940
Lớp:    DD07TD1
Email: nhutquang0089@yahoo.com
ĐT:     01674558976

10.——————————————————————

+ Tên đội: Swat
+ Thành viên:
1. Nguyễn Nhật Nam – Đội trưởng
MSSV:40701530
Lớp:DD07Td
Email: asakurahao020289@yahoo.com
Sđt: 01223803038
2. Đặng Trung Kiên
MSSV:40701192
Lớp:DD07TD
Email: dtk2311@gmail.com
Sđt: 0984512514

11.——————————————————————
+ Tên đội: DAT_TD07
+ Thành viên:
1. Trần Tấn Đạt – Đội trưởng
MSSV:40700501
Lớp: DDO7TD
Email: bluesilhouettes@yahoo.com.vn
Sđt: 0934766490
2. Nguyễn Phú AN
MSSV:40700010
Lớp:   DDO7TD
Email: tieulongthan_2012@yahoo.com
Sđt:
3. Vương Giang Tây
MSSV : 40702156
12.——————————————————————

Tên đội:MIRACLE

Thành viên:

1. Lê Hoàng Sang

MSSV:40702014

Lớp: DD07KSTN

E-mail:40702014@stu.hcmut.edu.vn

SDT: 0933713300

2. Nguyễn Đăng Khoa

MSSV:40701134

Lớp:DD07DV02

E-mail:thiensu_tuyet15@yahoo.com.vn

SDT: 0976900689

13.——————————————————————

+ Tên đội: VI-STAR
+ Thành viên:
1. NGUYỄN VĨNH SƠN – đội trưởng
MSSV:40702060
Email: hoangturong_89@yahoo.com
Sđt: 01698630087

2. LÊ VINH TỊNH
MSSV: 40702504
Email: levinhtinh2412@gmail.com
Sđt: 0937459639

3. NGUYỄN DUY NGỌC
MSSV:40701595
Email:1989duyngoc@gmail.com
Sđt : 0988784589

14.——————————————————————

+ Tên đội: WINDY

+ Thành viên:
1.Trần Thị Ái Linh
MSSV:40701293
Lớp:    DD07TD1
Email: 40701293@stu.hcmut.edu.vn
Sđt:      0978934045

2. Phan Nguyên Trà
MSSV: 40702571
Lớp:    DD07DV03
Email: pnguyentra@gmail.com
Sđt:       01674575162

15.——————————————————————

Tên đội: CE_LED
Thành viên:
1. Nguyễn Văn Huynh – Đội trưởng
MSSV: 50800828
Lớp:MT08KT03
Email: Huynhdevokiem@gmail.com
Sđt: 0968886754
2. Nguyễn Minh Hòa
MSSV:50800740
Lớp:MT08KTTN
Email: minhhoabkit@gmail.com
Sđt: 0973397891
3. Nguyễn Duy Khánh
MSSV:50800937
Lớp:MT08KT03
Email: khanh34@gmail.com
Sđt: 0979176652

16.——————————————————————

+ Tên đội: STORM
+ Thành viên:
1.Phan Tiến Dũng
MSSV:40800358
Lớp:DD08KST1
Email: phandung122@gmail.com
Sđt: 0984614222
2. Lê Văn Thạnh
MSSV:40802025
Lớp:DD08LT06
Email: 40802025@stu.hcmut.edu.vn
Sđt: 01689918632

17.——————————————————————

+ Tên đội:  BLACK DRAGON
+ Thành Viên:
1.Nguyễn Quang Tiến  – Đội Trưởng
MSSV: 40702451
Lớp: DD07DV3
Email:nguyenquangtien3389@gmail.com
SĐT: 01698529319
2.Vũ Hồng Vinh
MSSV: 40702999
Email:bomboy_c@yahoo.com
Lớp: DD07DV3
SĐT: 0976648528
3.Mai Tiểu Long
MSSV:  40701324
Lớp: DD07DV2
Email:longmai_89@yahoo.com
SĐT:0986145198

18.——————————————————————

+ Tên đội: BK D&G
+ Thành viên:
1. Nguyễn Văn Đức – Đội trưởng
MSSV: 40700577
Lớp: DD7DV2
Email: vanduc@ymail.com
Sđt: 0905647793
2. Nguyễn Văn Gấm
MSSV: 40700596
Lớp: DD07DV1
Email: nvangam@yahoo.com
Sđt: 0909366728
19.——————————————————————
+Tên đội: sharingan

+Thành viên:

1. Hoàng Viết Thống – Đội trưởng

MSSV: 40804635

Lớp:    DD08lt11

Email: hoangvietthong.ksndna@gmail.com

Sđt:    01696914714

2. Nguyễn Hữu Đức

MSSV: 40804158

Lớp:    DD08lt11

Email: langtu47a5@yahoo.com

Sđt:    0977487486

19.——————————————————————–

+ Tên đội: DDT
+ Thành viên:
1. Đỗ Minh Hải – Đội trưởng
MSSV: 40700654
Lớp: DD07DV01
Email: tuandat788@yahoo.com.vn

Sđt: 016930907882.

2. Nguyễn Nam Phương
MSSV : 40703465

3. Nguyễn Tuấn Đạt

MSSV : 40700492

20.———————————————————————-

+ Tên đội: BKIT 07
+ Thành viên:
1. Nguyễn Hùng Sơn – Đội trưởng
MSSV:
Lớp: MT07KT03
Email: sonnguyen478@gmail.com
Sđt: 0907199496
2. Trần Mạnh Kha
MSSV:50701054
Lớp: MT07KT03
Email: khatranmanh@yahoo.com
Sđt: 01674574834
3.Trương Văn Cảnh
MSSV: 50700194
Lớp: MT07KT03
Email: truongcanh08@yahoo.com
Sđt: 0932775078

21.———————————————————————–

Tên đội : R2V
1. Phạm Văn Vinh
MSSV :50702989
Lớp :MT07KT03
Email: pvvinh8889@yahoo.com
SDT :0938465735
2. Thái Cao Nguyên
MSSV: 50701643
Lớp :MT07KT02
Email: sir.nguyentc@gmail.com
SDT: 0918368125
3. Phan Trung Trực
MSSV:50702057
Lớp :MT07KT03
Email: Trungtruc57@gmail.com

22.—————————————————————————–

Tên đội: Bkit BB
thành viên:
1. Bùi Đức Thịnh– đội trưởng
MSSV: 50802097
Lớp: MT08KT02
email: budutibk08@yahoo.com.
Điện thoại: 0987034766

2. Huỳnh Đặng Phúc Khánh
MSSV: 50800928
Lớp: MT08KT02
email: ninzaij@Gmail.com

điện thoại: 01697149055

3. Thái Tùng Sinh.
MSSV: 50801790
Lớp: MT08KT02
email: thaitungsinh@gmail.com
Điện thoại: 0935341296

23.————————————————————————–

+ Tên đội: BKPassion-FIRE

+ Thành viên:
1.Lê Phạm Ngọc Duy – Đội Trưởng
MSSV:40800304
Lớp:    DD08LT03
Email: lephamngocduybk@gmail.com
Sđt:     0939379672

2.Lai Phạm Phi Duy
MSSV:40800302
Lớp:    DD08LT03

3.Đặng Thiên Ân
MSSV: 40800093
Lớp:    DD08LT03

Email: kingleys1990@gmail.com

Sđt:     0976632826

24.———————————————————————–

+ Tên đội: BKPassion-UP

+ Thành viên:
1.Lê Hoàng Nhân – Đội Trưởng
MSSV:40701666
Email: banlonglhn@gmail.com
Sđt:     01674575164

2.Vũ Minh Hoàng
MSSV:40800732
Lớp:    DD08KSTN

Email: vmhoang68@gmail.com

Sđt:     0909925985

3.Nguyễn Văn Hải
MSSV: 40800584
Lớp:    DD08KSTN
Email: thatvuive@gmail.com

25.——————————————————————————–

+ Tên đội: BKPassion-YES

+ Thành viên:
1.Nguyễn Anh Dũng – Đội Trưởng
MSSV:40800349
Lớp:    DD08KSTN
Email: nguyenanhdungAMT@gmail.com
Sđt:     01689985350

2.Đào Ngọc Đạt
MSSV: 40800392
Lớp:    DD08KSTN

Email: daongocdat@gmail.com

Sđt:     01685467760

3.Nguyễn Văn Dũng
MSSV: 40800356
Lớp:    DD08KSTN

26.———————————————————————-

+ Tên đội: BKQS
+ Thành viên:
1.Đào Văn Thành – Đội trưởng
MSSV: 40703095
Lớp: DD07TD
Email: vanthanh_12111@yahoo.com
Sđt: 0933952566
2. Huỳnh Văn Sĩ
MSSV: 40703094
Lớp : DD07TD

Email: fiveone_f1@yahoo.com

Sđt:01674575174

27.————————————————————————

+Tên đội: DTV
+Thành viên:
1.Phạm Nguyễn Phú Vinh – Đội trưởng
MSSV : 40702986
Lớp : DD07TD02
Email:  phu_vinh77@yahoo.com
Sđt :  0935718898

2.Trần Ngọc Hữu Trung
MSSV:  40702691
Lớp: DD07TD02
Email: tnht89@yahoo.com
Sđt:  0938866442

3.Nguyễn Hoàng Duy
MSSV: 40700382
Lớp: DD07TD01
Email: duy_nguyenhoang007@yahoo.com
Sđt : 01699785973

28.————————————————————————–

+ Tên đội: BKACC

+ Thành viên:
1.Nguyễn Văn An – Đội trưởng
MSSV:40800011
Lớp:    DD08KST2
Email: nguyenvanan1002@gmail.com
Sđt:              01668776998

2. Lê Bạch Quí Cường
MSSV: 40800236
Lớp:    DD08KST1
Email:  mrquicuong@gmail.com
Sđt:              0988540230

3. Nguyễn Thành Cường
MSSV: 40800246
Lớp:    DD08KST2
Email:  cuong.euro.174@gmail.com
Sđt:              01688286255

29.—————————————————————————

+ tên đội:BK_LEDLT01
+ Thành viên:
1. Nguyễn Khắc Phương Tuấn (ĐỘI TRƯỞNG)
MSSV: 40802446
Lớp: DD08LT01
Email: demtrangtinhyeu_trinhtuan_89@yahoo.com
Sđt: 01674722199
2. Lê Huy Thành
MSSV: 40801979
Lớp: DD08LT01
Email: gnefw_psc_1990@yahoo.com
Sđt:01229563242
3. Đinh Gia Hoàng
MSSV: 40800699
Lớp: DD08LT01
Email: ghoang_90@yahoo.com
Sđt: 01279250508

30.—————————————————————————-

+ Tên đội: CTYPN

+ Thành viên:
1. Nguyễn Quốc Vinh
MSSV:40802631
Lớp: DD08LT10
Email: 40802631@stu.hcmut.edu.vn
Sđt: 01267229668
2. Lê Đức Thiện Vương
MSSV:40802692
Lớp: DD08KST2
Email: 40802692@stu.hcmut.edu.vn
Sđt: 0973925205
3. Vũ Văn Toàn

MSSV:40802276

Lớp: DD08KTS2

Email: 40802276@stu.hcmut.edu.vn

Sđt: 0975551068

31.———————————————————————————

+ Tên đội: DEE
+ Thành viên:
1. Nguyễn Khánh Lợi
MSSV: 40804355
Lớp: TND2
Email: khanhloi2502@gmail.com
Sđt: 01683299097
2. Huỳnh Nam Khoa
MSSV: 40800969
Lớp: TND1
Email: huynamkhoa@gmail.com
Sđt: 01689942606

Leave a Reply