Về cách hiển thị dữ liệu lên textbox

Khuyết Danh

Trứng gà
Chào anh chị PIF.
Em đang code cho PIC16F887 giao tiếp với PC qua RS232, đã xong xuôi tuy nhiên em đang gặp khó khăn chỗ hiển thị dữ liệu lên Textbox.
Mạch của em đo nhiệt độ, và truyền dữ liệu lên PC. Dữ liệu sẽ hiển thị lên 1 textbox, em đã thử nhiều cách nhưng gặp một số vấn đề như sau trong C#
1. Textbox ko bắt được kí tự xuống hàng của chuỗi truyền lên (\n) cũng như kí tự null (\0) trong khi label thì bắt được.
2. Em muốn dữ liệu gửi sau sẽ hiện lên phía trên dữ liệu gửi trước, nhưng tìm hoài ko có.
Vd như: Lúc 10h16'1s, dữ liệu gửi lên là: temp: 12, lúc10h16'2s dữ liệu gửi lên là: temp: 13.
Em muốn hiện lên textbox là:
temp: 13
temp: 12
Nhưng em chỉ là được là: temp: 12 temp: 13
Em cũng mới học nên hơi gà, anh chị nào có kinh nghiệm chỗ này giúp em với, thử đủ trò cả ngày rồi mà ko được :( . Em cảm ơn ạ.
 
Top