PCB Layout Guide

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
Hi các em,

File dưới đây bao gồm một số rules để check và để follow khi design PCB cơ bản.

Hẹn một dịp khác c sẽ quay lại giải thích và bổ sung thêm cho rõ hơn.
Hiện tại nếu chịu khó 1 chút đọc chắc cũng hiểu, chỗ nào không hiểu có thể google thêm :gachHTML:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76451053/PIF_PCB_LayoutGuide_copyfromGM813x.rar
 

Attachments

Top