Hội nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Khoa Điện - Điện Tử Lần thứ ba

The 3rd FEEE Student Research Conference (FEEE-SRC2016) được tổ chức vào 17/01/2016 tại Khoa Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ sinh viên, qua đó, góp phần thúc đẩy và phát triển công tác Nghiên Cứu Khoa Học trong sinh viên, bồi dưỡng nguồn nhân lực NCKH, tuyển chọn và công bố các công trình có giá trị khoa học cao.

Hội nghị cũng là cơ hội cho các sinh viên luyện tập, rèn luyện kỹ năng báo cáo, thuyết trình, tham dự triển lãm và thể hiện, trình bày được công trình nghiên cứu và nỗ lực sáng tạo của mình.

FEEE-SRC 2016 dành cho Sinh viên Đại học, Học viên Cao học từ các khoa, các trường có lĩnh vực nghiên cứu về kỹ thuật Điện - Điện tử.

FEEE-SRC 2016 còn mở một phân ban đặc biệt cho Học sinh Trung học phổ thông.