MSP430 LaunchPad giá tốt

Discussion in 'Các chủ đề khác' started by TieuNhi, Apr 1, 2017.

 1. TieuNhi

  TieuNhi Trứng gà

 2. TieuNhi

  TieuNhi Trứng gà

  Hỗ trợ giá tốt khi mua kit phát triển vi điều khiển cho các bạn sinh viên. Giao hàng miễn phí cho đơn hàng 500.000 VNĐ trở lên tại cơ sở I Đại học Bách Khoa TP.HCM ( 268 Lý Thường Kiệt)

  1. Msp430-Launchpad, giá còn 230.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/msp430-launchpad-value-line-development-kit_p1_1-1_2-1_3-602_4-122.html

  2. Tiva C Series TM4C123G LaunchPad, giá còn 310.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/kit-tiva_p1_1-1_2-1_3-602_4-184.html

  3. STM32F407 Discovery, giá còn 540.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/stm32f407g-disc1...-with-stm32f407vg_p1_1-1_2-1_3-602_4-251.html

  4. STM32F411 DISCOVERY, giá còn 440.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/stm32f411-discov...h-stm32f411ve-mcu_p1_1-1_2-1_3-602_4-196.html
   
 3. TieuNhi

  TieuNhi Trứng gà

  Hỗ trợ giá tốt khi mua kit phát triển vi điều khiển cho các bạn sinh viên. COD TOÀN QUỐC

  1. Msp430-Launchpad, giá còn 230.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/msp430-launchpad-value-line-development-kit_p1_1-1_2-1_3-602_4-122.html

  2. Tiva C Series TM4C123G LaunchPad, giá còn 310.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/kit-tiva_p1_1-1_2-1_3-602_4-184.html

  3. STM32F407 Discovery, giá còn 540.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/stm32f407g-disc1...-with-stm32f407vg_p1_1-1_2-1_3-602_4-251.html

  4. STM32F411 DISCOVERY, giá còn 440.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/stm32f411-discov...h-stm32f411ve-mcu_p1_1-1_2-1_3-602_4-196.html

  5. STM32F7 Discovery, giá còn 1.400.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/stm32f746g-discovery-kit-with-stm32f746ng-mcu_p1_1-1_2-1_3-602_4-300.html

  6. FRDM-KL46Z, giá còn 575.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/frdm-kl46z-freed...kl3x-and-kl4x-mcu_p1_1-1_2-1_3-602_4-226.html

  7. STM32F072B-DISCO, giá còn 380.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/stm32f072b-disco...ith-stm32f072rb-m_p1_1-1_2-1_3-602_4-128.html

  8. STM32F0DISCOVERY, giá còn 250.000 VNĐ/bộ

  http://www.proe.vn/stm32f0discovery...i-phap-arm-pic-avr_p1_1-1_2-1_3-602_4-79.html
   
 4. TieuNhi

  TieuNhi Trứng gà

 5. TieuNhi

  TieuNhi Trứng gà

 6. TieuNhi

  TieuNhi Trứng gà

Loading...

Share This Page