Recent Activity

Activity stream for all registered members at Payitforward Community.

 1. linhTheBug liked nguyễn đình huân's post in the thread [RYA2017] Code xử lí ảnh và truyền nhận data.

  Chào các bạn, mình upload code xử lí ảnh và giao tiếp với ardupilot qua cổng UDP: https://github.com/ndhuan/FlyMew_ImageProcessing....

  Jan 14, 2018 at 8:58 PM
 2. linhTheBug liked nguyễn đình huân's post in the thread [RYA2017] Code xử lí ảnh và truyền nhận data.

  Một tip nho nhỏ :): để disable các service không cần thiết của BBG nhằm tiết kiệm %CPU, các bạn có thể chạy đoạn lệnh sau trên terminal:...

  Jan 14, 2018 at 8:58 PM
 3. batrung2906 liked lttung1197's post in the thread [Attention] Hướng dẫn sử dụng diễn đàn.

  Sau đây là một số lưu ý, hướng dẫn thao tác, thực hiện một số chức năng không-phải-ai-cũng-biết có trên forum, các thao tác cơ bản khi...

  upload_2016-11-6_1-0-23.png upload_2016-11-6_1-8-31.png upload_2016-11-6_1-18-43.png upload_2016-11-6_1-22-29.png upload_2016-11-6_1-38-16.png upload_2016-11-6_1-49-43.png upload_2016-11-6_1-50-28.png upload_2016-11-6_2-4-20.png upload_2016-11-6_2-7-15.png upload_2016-11-6_2-8-43.png upload_2016-11-6_2-25-28.png Jan 10, 2018
 4. giaminhteam2017 set their home page.

  https://zin.com.vn

  Jan 10, 2018
Loading...