Contact Us

Ban thư ký Hội nghị SRC2016

 • Mr. Nguyễn Hoàng Thiện, Sinh viên, Phụ trách chương trình
  • Email: admin@payitforward.edu.vn
  • Điện thoại: 0989.017.073
 • Mr. Đỗ Hữu Phương Trung, Sinh viên, Phụ trách bài báo
  • Email: conference@payitforward.edu.vn
  • Điện thoại: 0168.226.6662
 • Mr. Trần Văn Quốc, Sinh viên, Phụ trách sự kiện và truyền thông
  • Email: events@payitforward.edu.vn
  • Điện thoại: 0163.576.9739

Phụ trách chung

 • Ms. Hồ Thanh Phương, Thạc sỹ – Giảng viên, phụ trách chung.
  • Email: htphuong@hcmut.edu.vn
  • Điện thoại: (08) 62.78.1199

Comments are closed