SRC2016

Time Arrangement Venue
12:30-13:00 Registration 208B1
13:00-13:10 Plenary session 208B1
13:10-13:30 Keynote Speaker 1
Dr. Nguyen Quang Nam
13:30-13:50 Keynote Speaker 2
Dr. Trinh Xuan Dung
13:50-14:10 Keynote Speaker 3
Dr. Nguyen Vinh Hao
14:10-15:10 Exhibitions & Poster Sessions B1 Ground Floor
15:10-15:20 Coffee break
15:20-16:50
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
104B1
206B1
207B1
208B1
17:00-18:00 6-year Anniversary Ceremony of FEEE Student
Research Club (Pay-It-Forward Club)
B1 Front Stage
Conference Closing Ceremony & Awards Announcement
18:00-21:00 Banquet B1 Front Stage

Technical Program


 

Poster Session

Time: 14:10 – 15:10, Venue: B1 Front Stage

Chair: MEng. Dang Anh Tung, Co-chair: BEng. Nguyen Tan Sy

Index Paper Title Author
1 Điều Khiển Tự Động Mô Hình Máy Bay Cánh Bằng (Paper ID: 25) Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Huân
2 Two-wheel Self balancing Bot (Paper ID: 26) Vo Nam Hai, Le Thanh Long, Vo Hong Duc, Ngo Duc Nguyen
3 Voice Commands and Gesture Control for Natural Human Quadrotor Interaction (Paper ID: 27) Thien Nguyen- Hoang, An Nguyen- Ngoc
4 Tổng Hợp Giọng Nói Tiếng Việt Dựa Vào HMM Trên Festvox (Paper ID: 28) Hoàng Trung Hiếu
5 Robot Lau Kính Thông Minh (Paper ID: 29) Bùi Mạnh Giỏi

Session 1

Time: 15:20 – 16:50, Room: 104B1

Chair: Prof. Ho Pham Huy Anh, Co-chair: Dr.  Nguyen Quang Nam

Time Paper Title Author
15:20 – 15:35 Nhận Dạng Tiếng Nói Tiếng Việt sử Dụng Mel-Frequency Cepstral Coefficients và Dynamic Time Warping (Paper ID: 1) Lê Đức Lộc
15:35 – 15:50 Remote Control of Quadrotor using Hand Gestures (Paper ID: 2) Thien Nguyen- Hoang, Ngoc An- Nguyen, Thang Tran- Dai, Quoc Tran- Van
15:50 – 16:05 Smart Watch with Heart Beat Counter and Pedometer (Paper ID: 3) Tran Hoang Nam Nguyen Trong Nghia, Ly Hon Quang
16:05 – 16:20 Support System for Motorbike Using IoT Technology (Paper ID: 4) Long Tran Dao, Son Le Quang
16:20 – 16:35 Designing and Implementing The Proposed Maximum Power Point Tracking Algorithm for Photovoltatic Systems (Paper ID: 5) Nam Nguyen Nhat, Kha Tran Thanh
16:35 – 16:50 Ballast System Design for Autonomous Underwater Vehicles (Paper ID: 6) Truong Tat Nhat Minh, Phan Thanh Dat

Session 2

Time: 15:20 – 16:50, Room: 206B1

Chair: Dr. Ha Hoang Kha, Co-chair: Dr. Trinh Xuan Dung

Time Paper Title Author
15:20 – 15:35 Hệ Thống Quản Lý Vườn Thanh Long Thông Minh (Paper ID: 7) Nguyễn Thanh Hải, Thiều Quang Minh Nhật, Võ Thanh Trúc
15:35 – 15:50 Controlling Two Wheeled Self Balancing Robot Platform By Smart Phone (Paper ID: 8) Duong Duy Chien
15:50 – 16:05 Anten Trong Hệ Thống Điện Thoại Di Động Cho Trạm Gốc Băng Tần GSM 900MHz (Paper ID: 9) Bùi Hải Dương
16:05 – 16:20 Streaming Audio Data for Speaker Using Wifi Connection (Paper ID: 10) Giang Hoang Quoc Duong
16:20 – 16:35 So Sánh Hệ Thống Nhận Dạng Từ Đơn Tiếng Nói Tiếng Việt Sử Dụng Dynamic Time Warping và Hidden Markov Model (Paper ID: 11) Lê Đức Lộc
16:35 – 16:50 Ước Lượng Tình Trạng Giao Thông Dựa Trên Phân Tích Các Đặc Trưng Tiền Cảnh (Paper ID: 12) Trịnh Quốc Anh, Nguyễn Văn Dương

Session 3

Time: 15:20 – 16:50, Room: 207B1

Chair: Dr. Nguyen Vinh Hao, Co-chair: Dr. Nguyen Trong Tai

Time Paper Title Author
15:20 – 15:35 Load Swing Damping in Overhead Cranes by Input Shaping Techniques (Paper ID: 13) Van Anh Hao – Nguyen
15:35 – 15:50 Design and Construction CNC Machine 3D using DC Servo (Paper ID: 14) Thinh Tran, Nguyen Van Tien
15:50 – 16:05 Tìm Đường Đi Ngắn Nhất Tránh Vật Cản Cho Robot Tự Hành (Paper ID: 15) Hoàng Trung Hiếu, Trần Thanh Xuân
16:05 – 16:20 Autonomous Robot Navigation in Outdoor (Paper ID: 16) Lam Thang Long, Cao Tien An Binh
16:20 – 16:35 Interactive Plane Using Computer-Vision (Paper ID: 17) Trung Huu-Phuong Do
16:35 – 16:50 An Automated T-Rex Runner Player using Digital Image Processing (Paper ID: 18) Duong-Thanh Nguyen, Hieu-Trung Tran

Session 4

Time: 15:20 – 16:50, Room: 208B1

Chair: Prof. Huynh Thai Hoang, Co-chair: Dr. Nguyen Le Dung

Time Paper Title Author
15:20 – 15:35 Indoor Positioning System using Radio Frequency and Ultrasound wave (Paper ID: 19) Nguyen Tu Cuong, Duong Dinh Quy
15:35 – 15:50 Path Tracking Control of Autonomous Vehicle Using Real Time Kinematic Positioning Technique (Paper ID: 20) Nguyen Dinh Huan, Tran Van Quoc
15:50 – 16:05 Visual Odometry based on Stereo Image Sequences (Paper ID: 21) Hong Hiep Nghiem, Thai Hien Dinh
16:05 – 16:20 3-Axis Brushless Gimbal (Paper ID: 22) Hung G. Nguyen
16:20 – 16:35 Dynamics Modelling and Controller Design for a Self-balancing Motorbike Robot (Paper ID: 23) Nguyen Hoang Thien, Vo Nam Hai
16:35 – 16:50 Mô Hình Máy Kéo Cột Sống (Paper ID: 24) Lê Minh Trí

Comments are closed