Who should join

Đối tượng tham gia Hội nghị

  • Sinh viên các trường Đại học, Học viên Cao học có hướng nghiên cứu liên quan đến ngành Điện – Điện tử (Khoa Điện – Điện tử, Khoa Cơ Khí, Khoa Khoa học và Kỹ Thuật Máy Tính,…).
  • Sinh viên nộp bài tham dự hội nghị theo 2 diện:
    • Junior Student Research: Dành cho sinh viên chưa phải năm cuối, công trình tương đương với đồ án môn học, tiểu luận, bài tập lớn,… Mục đích: rèn luyện kỹ năng viết báo cáo khoa học và trình bày công trình nghiên cứu.
    • Senior Student Research: Công trình Luận văn tốt nghiệp hay đề tài NCKH các cấp của sinh viên, đề tài nghiên cứu của Học viên Cao Học.
  • Phân ban đặc biệt High-school Session, dành cho Học sinh Trung học phổ thông có đề tài liên quan đến khối ngành Điện – Điện tử.

Comments are closed