Topics & Sessions

Chủ đề hội nghị và các phân ban


Chủ đề

Hội nghị Sinh viên Nghiên Cứu Khoa Học Khoa Điện – Điện tử FEEE-SRC bao gồm các chủ đề liên quan đến hướng ngành kỹ thuật Điện – Điện tử, được chia làm 4 phân ban với các nội dung như sau (nhưng không chỉ giới hạn):

Track 1 – Electronics: Embedded System; Microelectronics; Digital and Analog Integrated Circuits and Systems; System Architecture, Simulation and Modelling; Microprocessors, ASICs and FPGAs; Real-Time and Embedded Systems; Optoelectronic materials and terahertz engineering.

Track 2 – Communication Systems: Mobile and Wireless Communications; Coding; Communications and Networking; Signal and Image Processing; Biomedical Imaging, Multimedia Systems and Applications; Microwave Engineering; Antenna and propagation; Algorithms, Data technology, Applied harmonic analysis.

Track 3 – Automation and Control: Approaches for Analysis and Design in Control Systems: Advanced Control Theory, Intelligent Control; Techniques for Dynamic Modeling and Identification in Control Systems; Computer Programs and Human-Machine Interfaces for Control Systems; Computer-Aided Control Systems Analysis and Design; Applications of Control Systems Technology; Networked Control Systems; SCADA; Computer Vision.

Track 4 – Power & Energy Systems: Power Systems Operation and Control; Power Systems Planning and Management; SCADA, EMS and DSM; Power Quality & Harmonics; Power Electronics; Electrical Machines and Drives; Artificial Intelligent Applications in Power Engineering; New Technologies in Renewable Energy; Power Engineering Education; Power System Under Deregulation, Smart Grid.


Phân ban

Oral Sessions: Các phân ban thuyết trình ứng với 4 Tracks của Hội nghị. Các bài báo được lựa chọn là Oral Presentation sẽ báo cáo tại các phân ban này.

Poster Session: Các bài báo được lựa chọn là Poster Presentation sẽ trình bày bài báo dưới dạng poster A0 và giới thiệu trước hội đồng và khán giả trong phân ban này.


Triển lãm

Exihibition Session: Nhằm tạo điều kiện để việc trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ sinh viên được hiệu quả hơn, song song với các báo cáo khoa học, các mô hình sản phẩm còn được triển lãm tại khuôn viên Hội nghị. Do vậy, Hội nghị khuyến khích các tác giả đăng ký triển lãm và trình diễn sản phẩm của mình.

Phân ban triển lãm cũng được xem xét đánh giá và trao giải như một phân ban chính thức của hội nghị.

Comments are closed